iRss by iGetWeb http://www.igetweb.com/ นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา และมีงานทำ http://pakdeelibrary.igetweb.com/index.php?mo=3&art=652305 Mon, 01 Aug 2011 10:03:04 +0700 โครงการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ เชิญคลิก http://pakdeelibrary.igetweb.com/index.php?mo=3&art=601577 Fri, 22 Aug 2014 14:34:40 +0700 กีฬา 5 สถาบันครูและผู้บริหาร โรงเรียนภักดีกวาดมาได้ 4 แชมป์มีอะไรบ้างคลิกเข้ามาดูกันครับ http://pakdeelibrary.igetweb.com/index.php?mo=3&art=596221 Tue, 22 Mar 2011 16:34:20 +0700 ภักดีฯร่วมเดินขบวนในงานงานสารทไทยกล้วยไข่เมืองกำแพง http://pakdeelibrary.igetweb.com/index.php?mo=3&art=258764 Thu, 10 Mar 2011 15:49:12 +0700 กิจกรรมชมรมผลิตภัณฑ์นักศึกษา http://pakdeelibrary.igetweb.com/index.php?mo=3&art=77810 Wed, 13 Mar 2013 10:45:43 +0700 แนะนำหนังสือน่าอ่าน http://pakdeelibrary.igetweb.com/index.php?mo=3&art=70880 Fri, 09 Jan 2009 10:53:54 +0700 รูปอาคารสถานที่ http://pakdeelibrary.igetweb.com/index.php?mo=3&art=66516 Fri, 04 Jan 2008 15:23:35 +0700 ดูดวง ทายนิสัย http://pakdeelibrary.igetweb.com/index.php?mo=3&art=65021 Sat, 17 Oct 2009 01:03:03 +0700 รูปอาจารย์ http://pakdeelibrary.igetweb.com/index.php?mo=3&art=61201 Thu, 10 Mar 2011 16:10:05 +0700 หนังสือที่รับประจำ http://pakdeelibrary.igetweb.com/index.php?mo=3&art=60127 Thu, 10 Mar 2011 16:00:17 +0700 ภักดีฯเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพและกีฬากลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 25 http://pakdeelibrary.igetweb.com/index.php?mo=3&art=52049 Thu, 10 Mar 2011 15:47:13 +0700 กิจกรรมกับแหล่งเรียนรู้ http://pakdeelibrary.igetweb.com/index.php?mo=3&art=40611 Tue, 08 Sep 2009 18:45:05 +0700 vcd สื่อเพื่อการศึกษา http://pakdeelibrary.igetweb.com/index.php?mo=3&art=40408 Thu, 30 Aug 2007 14:08:16 +0700