http://pakdeelibrary.igetweb.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 บทความ

 ข่าวภายในวิทยาลัย

สื่อ vcd

สมุดเยี่ยมชม

 เว็บบอร์ด

 รวมรูปภาพ

บริการ

ข่าวภายในโรงเรียนภักดี
ชมรมศิษย์เก่า
นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา
เว็บบอร์ด
หน้าแรก

กิจกรรมห้องสมุด

กิจกรรม

ห้องสมุดบริการ

ปฎิทิน

« August 2022»
SMTWTFS
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

สถิติ

เปิดเว็บ28/08/2007
อัพเดท22/07/2016
ผู้เข้าชม359,209
เปิดเพจ506,822
iGetWeb.com
AdsOne.com
สถิติการศึกษาต่อและการทำงานของนักเรียนระดับ ปวส.  ปีการศึกษา 2553
สาขาวิชา จำนวนผู้สำเร็จ จำนวนผู้ที่มีงาน จำนวนผู้ว่างงาน จำนวนผู้ศึกษาต่อ จำนวนผู้ที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ
การศึกษา ทำอยู่ก่อนแล้ว และไม่ได้ศึกษาต่อ ในสาขาที่กี่ยวข้อง ไม่ตรงสาขา ในสาขาที่กี่ยวข้อง ไม่ตรงสาขา
1.การบัญชี 16 0 0 14 0 2 0
2.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 38 0 0 21 0 19 3

*ปวส. คอมฯ เรียน+ทำงาน 5 คน

 

นักเรียน-นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา  ปีการศึกษา  2553  ระดับ ปวช. (บัญชี )

ที่ ชื่อ-สกุล สาขา สถานศึกษา สาขาที่ศึกษาต่อ สถานที่ทำงาน                   โทรศัพท์
1 นางสาว อภิญญา ใจกล้า บัญชี รร.ภักดีฯ บัญชี   089-4392957
2 นางสาว ปาริฉัตร บุสดี บัญชี     บ.นันยางการ์เม้นพิจิตร   086-0008551
3 นาย วิษณุ อำนวย บัญชี     D-tac shop กำแพงเพชร   088-1573688
4 นางสาว สุนิสา สมหารวงค์ บัญชี ว.เทคนิค กพ. การบัญชี     080-5112951
5 นางสาว สมหญิง อยู่คง บัญชี รร.ภักดีฯ บัญชี   084-5948972
6 นางสาว อริษา จึงเจริญ บัญชี รร.ภักดีฯ บัญชี   087-5735942
7 นางสาว ศิริพร ดีวัน บัญชี รร.ภักดีฯ บัญชี   086-9358836
8 นางสาว ณัฐกาญจน์ มุกดา บัญชี     อายิโน๊ะโมโต๊ะ อยุธยา   081-5968871
9 นางสาว จันทกานติ์ สีมาก บัญชี พณิชยการ นว. บัญชี   081-4747902
10 นางสาว กมลชนก ภูมิภาค บัญชี ม.ราชภัฏ กพ. คอมพิวเตอร์ศึกษา   083-7546283
11 นางสาว ญาณี แซ่ตั้ง บัญชี     บ.ไพศาลเอ็นจิเนี่ยริ่งจ.ระยอง   082-7678745
12 นางสาว ศรีแพร เสือนิล บัญชี     บ.เวสเทิลดิจิตอล 082-8825636
13 นางสาว วรัญรดา แสนขัติ บัญชี รร.ภักดีฯ บัญชี   082-4957005
14 นางสาว ธารีรัตน์ พิษจรูณ บัญชี ม.ราชภัฏ กพ. การบัญชี   089-6380978
15 นางสาว ธนพร แก้วขอนแก่น บัญชี รร.ภักดีฯ บัญชี   081-3945104
16 นาย ภิญโญ กอสัมพันธ์ บัญชี ม.ราชมงคล ตาก บัญชี   084-8952523
17 นาย ดลพร วรรณะ บัญชี รร.ภักดีฯ บัญชี   088-1573688
18 นางสาว ปาริชาติ บุญเรียง บัญชี     ธุรกิจส่วนตัว    
19 นางสาว พวันตรี เจ๊กแจว บัญชี ว.เทคนิค กพ. การบัญชี     084-6223543
20 นางสาว รัตนา แดงอาจ บัญชี รร.ภักดีฯ บัญชี   080-6013205
21 นางสาว นันตพร จันทร์เจริญ บัญชี     ธุรกิจส่วนตัว   085-7340818
22 นางสาว ขนิษฐา ต้นนามล บัญชี     ธุรกิจส่วนตัว   080-5086963
23 นางสาว จันจิราพร เกตุนิน บัญชี ม.ราชภัฏ พิบูล วิทยาการจัดการบัญชี     082-4030678
24 นางสาว มาณี บุญธรรม บัญชี รร.ภักดีฯ บัญชี

  ปีการศึกษา ๒๕๕๒  ระดับ ปวช. ช่างยนต์

ที่ ชื่อ-สกุล สาขา สถานศึกษา สาขาที่ศึกษาต่อ สถานที่ทำงาน
1 นาย ศักดิพล จุณพันธ์ ช่างยนต์     ธวัชชัย ประดับยนต์
2 นาย บุญส่ง ธรรมตา ช่างยนต์     ธุรกิจส่วนตัว
3 นาย เกรียงไกร มั่นธรรม ช่างยนต์     ธุรกิจส่วนตัว
4 นาย วรุณ บุตรเกตุ ช่างยนต์     ฮาร์ดแวร์
5 นาย เสกสรร เขื่อนมั่น ช่างยนต์     ธุรกิจส่วนตัว
6 นาย สิทธิชัย ทองหล่อ ช่างยนต์ ว.เทคนิค กพ. เทคนิคยานยนต์  
7 นาย เฉลิมชัย เหลืองทอง ช่างยนต์ ว.เทคนิค กพ. เทคนิคยานยนต์  
8 นาย สมปอง กันอ้าย ช่างยนต์ ว.เทคนิค พล. ช่างยนต์  
9 นาย สุพล ตู้สุพรรณ ช่างยนต์ ว.เทคนิค กพ. เทคนิคยานยนต์  
10 นาย เกียรติศักดิ์ ปิ่นตา ช่างยนต์ ว.เทคนิค กพ. เทคนิคยานยนต์  
11 นาย คฑาวุฒิ มั่นใจ ช่างยนต์     อ.วัชระฟอร์ดท่ามะเขือ
12 นาย เจษฎา เวชภูนนท์ ช่างยนต์ ม.ราชภัฏ กพ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์  
13 นาย ทินาคม เขียวแก้ว ช่างยนต์     ทำงาน กทม.
14 นาย สุขสันต์ ผดากาล ช่างยนต์     ทำงาน กทม.
15 นาย วรวุฒิ กอกล่อม ช่างยนต์     ธุรกิจส่วนตัว
16 นาย อำนาจ พินแก้ว ช่างยนต์     ธุรกิจส่วนตัว
17 นาย สาธิต จูทอง ช่างยนต์ ว.เทคนิค กพ. เทคนิคยานยนต์  
18 นาย สนธยา วงศ์พิชัย ช่างยนต์ ว.เทคนิค กพ. เทคนิคยานยนต์  
19 นาย นิคม พันธ์เกตุ ช่างยนต์ ว.เทคนิค กพ. เทคนิคยานยนต์  
20 นาย วารินทร์ หมื่นสิทธิแพร่ ช่างยนต์ ว.เทคนิค กพ. เทคนิคยานยนต์  
view

 หน้าแรก

การใช้ห้อง

เพลงจากเพื่อนบ้าน

 บทความ

 เว็บบอร์ด

 รวมรูปภาพ

view